Privacybeleid Stichting IJsselsteinloop
Stichting IJsselsteinloop vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Middels dit privacybeleid zal zij duidelijkheid geven omtrent de verwerking hiervan.
De privacy van haar deelnemers staat voor Stichting IJsselsteinloop op nummer één bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat zij zich ten alle tijden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Over het algemeen houdt dat het volgende in:

1. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, verwerkt
2. Slechts de persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zullen door Stichting IJsselsteinloop worden gebruikt.
3. Er wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
4. De beveiliging van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd met behulp van de nodige technische en organisatorische maatregelen
5. Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen dan Stichting IJsselsteinloop, tenzij dit nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
6. Stichting IJsselsteinloop is op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en zal deze ten alle tijden respecteren. Indien je na het vernemen van ons privacy beleid nog vragen hebt over de omgang met en de verwerking van jouw persoonsgegevens, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Verwerking van persoonsgegevens
Doeleinden
Persoonsgegevens van deelnemers (waaronder ook oud-deelnemers) worden door Stichting IJsselsteinloop ten behoeve van de volgende doelstellingen verwerkt:
Administratieve doeleinden, zoals:
1. Het bijhouden van de inschrijvingen
2. Afhandeling van betalingen
3. Verzenden van nieuwsbrieven
4. Contact met deelnemers, indien nodig
5. Bijhouden van deelnamestatistieken
Gebruiksvriendelijkheid van de website

Stichting IJsselsteinloop heeft de persoonsgegevens van deelnemers rechtmatig in handen verkregen op grond van de deelnameovereenkomst, waarin de volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Normale persoonsgegevens
1. Voor- en achternaam
2. Adres en woonplaats
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres
5. Geslacht
6. Dienstnummer (voor politiemedewerkers)

Bijzondere persoonsgegevens
1. Foto’s
Tijdens de IJsselsteinloop worden foto’s gemaakt, waaronder van deelnemers. Hierop
worden bijzondere persoonsgegevens van een deelnemer vastgelegd. Door je aan te melden als deelnemer van de IJsselsteinloop stem je in met de mogelijkheid dat deze foto’s geplaatst kunnen worden op de website. Daarnaast kunnen de foto’s worden gedeeld op de Facebook, Instagram of LinkedIn of gebruikt worden voor drukwerk. Iedereen heeft het recht om te eisen dat een foto wordt verwijderd.

Anonieme persoongegevens (Cookies)
– Websitegedrag
o Duur van websitebezoek
o Pagina’s die je vaak bezoekt

Bewaartermijnen:

Delen van gegevens met derden
Ontvangers van persoonsgegevens binnen de EU
De gegevens die onze deelnemers aan Stichting IJsselsteinloop verstrekken kunnen worden gedeeld met derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan partijen waar geen verwerkersovereenkomst mee is afgesloten. Met mogelijke verwerkers maakt Stichting IJsselsteinloop de nodige afspraken om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Cookieverklaring
Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes die websites op de harde schijf van jouw computer zetten op
het moment dat je een website bezoekt. De functie van een cookie is om
websitegebruikers van elkaar te onderscheiden. Cookies worden veelal gebruikt op sites om de site goed te laten werken.
Bij elk bezoek kunnen via de cookies de voorkeuren worden gelezen die je eerder hebt
aangegeven. Zo wordt de website gebruiksvriendelijker.

Soorten Cookies
Google analytics
Op onze site is een cookie geplaatst van Google. Door middel van ‘Google Analytics’
krijgen wij inzicht in het gebruik van de website door onze bezoekers. Google kan deze informatie met derden delen, indien dit wettelijk verplicht is of als de derden informatie voor Google verwerken.
Social media buttons De buttons zorgen ervoor dat bepaalde cookies van bepaalde social media kunnen worden geplaatst. Via deze buttons kun je onze website ‘liken’ of delen op het desbetreffende medium. De persoonsgegevens die hiermee worden verzameld komen niet bij ons terecht, maar bij de desbetreffende partij. Hoe deze gegevens worden verwerkt kun je lezen in de privacyverklaring van deze partij.
Verwijderen van cookies Het is mogelijk om je af te melden voor cookies, door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kan alle informatie die eerder is met cookies is opgeslagen worden verwijderd via de instellingen van jouw browser

Beveiliging
Kopieën
Van de persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Ze worden alleen beheerd in de genoemde computersystemen en software. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord.
Apparaten
De apparaten waarop de gegevens kunnen worden geopend zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten waarop men toegang tot de gegevens heeft, is beperkt tot de slechts noodzakelijke.
Website
De website https://www.ijsselsteinloop.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Dat betekent dat jouw verbinding met de website privé is.

Jouw rechten
Wijzigen, bezwaar en overdraagbaarheid
Elk (oud-)deelnemer heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of wissen. Daarnaast heb je het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting IJsselsteinloop. Tot slot kun je een verzoek indienen om jouw recht op dataportabiliteit te effectueren. Dit houdt in dat jouw gegevens waarover Stichting IJsselsteinloop beschikt in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde ontvanger kunnen worden opgestuurd.
Indien je een van bovenstaande rechten wil uitoefenen dan kun je een gespecificeerd verzoek en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar info@ijsselsteinloop.nl sturen. Denk er aan jouw pasfoto, MRZ, documentnummer en BSN-nummer op jouw paspoort onleesbaar te maken omwille van jouw privacy.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting IJsselsteinloop, dan willen we je vragen hierover meteen contact met ons op te nemen. Komen we niet tot overeenstemming dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan met behulp van de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons.