image

Aktie voor Aktie

Helpt kansarme kinderen om een eigen toekomst op te bouwen.
Werkzaam in Noordoost-Brazilië en Zuid-Afrika via lokale organisaties en kleinschalige projecten. 100% van elke gift wordt gebruikt voor het door de donateur gekozen doel.
De IJsselsteinloop sponsort een opvanghuis in Igaçi, Alagoas waar ongeveer 100 meisjes opgevangen worden en een opleiding krijgen.

Zie voor meer informatie: www.aktievooraktie.nl

Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren is én heeft een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor de ruim 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte. Dat doen we door gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren: tijdens sportieve acties zoals de jaarlijkse Wintertijd Challenge en Spierathlon, met sportieve partners en met sportieve ambassadeurs. We halen geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten, voor de verbetering van het diagnose- en behandelingstraject en voor hulpmiddelen en het organiseren van leuke dagen. Kijk voor meer informatie op www.spierenvoorspieren.nl.

image