spin

Geschiedenis

Twee enthousiaste hardlopers, Bert Kroon en Max Hubner, in 1983 beiden werkzaam bij de politie in IJsselstein, sloegen de handen ineen en smeedden snode plannen voor een halve marathon van IJsselstein. Zij wilden hiermee een leegte opvullen op het gebied van wedstrijd- of prestatielopen in de regio.

Dit resulteerde in het startschot dat op zaterdag 14 mei 1983 gegeven werd voor de eerste halve marathon van IJsselstein. Het evenement bleek een succes te zijn en werd het jaar daarop opnieuw georganiseerd. Op verzoek van deelnemers werd hierbij een tweede loopafstand op het programma gezet, namelijk een tien kilometer loop.

In 1985 werd de start / finish verplaatst naar de historische binnenstad van IJsselstein. Hierdoor kwam een groter publiek in directer contact met het evenement te staan. Dat jaar werden 170 deelnemers geteld.

Het deelnemersveld is door de jaren heen flink toegenomen. In 2001 is een jeugdloop aan het programma toegevoegd, en in 2007 de 5 km met daaraan gekoppeld een bedrijvenklassement. Momenteel vinden jaarlijks ca. 2900 deelnemers hun weg naar de start. Velen zullen tijdens de komende editie van de “IJsselsteinloop”, trachten het parcoursrecord, dan wel de eigen recordtijd te verbeteren.

De IJsselsteinloop wordt jaarlijks mede mogelijk gemaakt door bijdragen van diverse sponsors uit de regio. Mede dankzij deze sponsors kunnen aan deelnemers goede faciliteiten worden geboden. Toch blijft de belangrijkste factor voor het slagen van het evenement de hardloper, die na zijn training zichzelf mag bewijzen op een van beide afstanden, waarbij de één zich richt op de geklokte tijd en de ander zich op de eigen prestatie.


 

De Goede Doelen:

logo

Aktie voor Aktie

 • Helpt kansarme kinderen om eeneigen toekomst op te bouwen.
 • Werkzaam in Noordoost-Brazilië en Zuid-Afrika via lokale organisaties.
 • Werkt vanuit Vleuten-De Meern met kleinschalige projecten.
 • Garandeert dat 100% van elke gift wordt gebruikt voor het door de donateur gekozen doel.
 • Werkt daarom uitsluitend met vrijwilligers.

 

IJsselsteinloop en Aktie voor Aktie

 • Een samenwerking die al meer dan 25 jaar loopt.
 • De donatie van de IJsselsteinloop wordt gebruikt voor de exploitatie van een opvanghuis in Igaçi, Alagoas.
 • Hier worden ongeveer 100 meisjes opgevangen uit de allerarmste gezinnen.
 • Zij krijgen hier driemaal daags een maaltijd en worden opgevoed en opgeleid.
 • De IJsselsteinloop heeft bovendien een meisje financieel geadopteerd.

Wat doet Aktie voor Aktie nog meer?

 • Zij heeft opvanghuizen, scholen en buurthuizen laten bouwen.
 • Regelmatig zijn projecten gestart om meer arbeidsplaatsen te creëren.
 • In Zuid-Afrika wordt een opvanghuis voor kinderen met Aids en HIV gesteund.
 • Speciale aandacht is er voor begrijpend lezen omdat de kinderen meestal uit gezinnen komen waarvan de ouders niet kunnen lezen of schrijven.
 • In Nederland wordt middels lezingen gewerkt aan de bewustwording bij kinderen dat wij het goed hebben en dat dat elders niet zo normaal is.

Lid worden of donateur?

 • Website: www.aktievooraktie.nl
 • Secretaris: Jaap de Bruin
 • Adres: Postbus 7, 3454 ZG De Meern
 • Email: info@aktievooraktie.nl
 • Bank: NL44RABO0341422967 of NL09INGB0004432176

aktievooraktie08  aktievooraktie09

aktievooraktie07 aktievooraktie06


Spieren voor SpierenSpierenvoorSpieren

Spieren voor Spieren is én heeft een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor de ruim 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte. Dat doen we door gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren: tijdens sportieve acties zoals de jaarlijkse Wintertijd Challenge en Spierathlon, met sportieve partners en met sportieve ambassadeurs. We halen geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten, voor de verbetering van het diagnose- en behandelingstraject en voor hulpmiddelen en het organiseren van leuke dagen. Kijk voor meer informatie op www.spierenvoorspieren.nl.