Het goede doel: Aktie voor Aktie

‘Aktie voor Aktie’ helpt mensen in nood in de derde wereld door kleinschalige projecten te steunen. In 2019 bestond deze vereniging 40 jaar. De Stichting IJsselsteinloop steunt deze vereniging al vele jaren. In hun jubileumuitgave van ‘Aktief’ is onder andere te lezen wat Aktie voor Aktie doet en heeft gedaan en waar de bijdrage van de IJsselsteinloop aan wordt besteed. Kijk hier voor de jubileumuitgave.

Meer informatie gewenst? Zie onze website of bel 030 666 60 07.